Uncategorized

Waar dient fysiotherapie eigenlijk precies voor?

Fysiotherapie richt zich op het behandelen en voorkomen van klachten in verband met beweging

De meeste mensen zijn wel bekend met de term Fysiotherapie. Er zijn dan ook maar weinig mensen die niet ooit in hun leven in aanraking komen met Fysiotherapie. Er wordt vaak naar een Fysiotherapeut gerefereerd als een bewegingsexpert. Dit geeft al aan hoe breed dit begrip eigenlijk is. 

Fysiotherapie richt zich op de preventie en het voorkomen van klachten die in verband staan met de motoriek of beweging van verschillende onderdelen van het lichaam. Dit soort klachten of blessures komen in tal van soorten voor onder alle leeftijdscategorieën. Als gezegd, is fysiotherapie niet alleen gericht op het behandelen van klachten, maar ook op het voorkomen van klachten en het verbeteren van de houding, tijdens het bewegen of in stilstand.

Je kan direct bij een Fysiotherapeut terecht zonder doorverwijzing van de huisarts

Het komt regelmatig voor dat je bij een fysiotherapeut terecht komt na een doorverwijzing door de huisarts. Er zijn echter ook tal van scenario’s waarbij je niet via een huisarts bij de Fysio terecht komt. Zo zijn er tal van sportverenigingen die hun eigen Fysiotherapeut in dienst hebben om te assisteren bij de behandeling van verschillende blessures. 

Ook in de bedrijfswereld zien we steeds meer initiatieven waar bedrijven proactief met hun medewerkers en een fysiotherapeut samen werken om ervoor te zorgen dat blessures worden voorkomen door een verkeerde houding aan het bureau of door het te lang stilzitten. Hiermee voelen medewerkers zich over het algemeen beter en wordt ook het ziekteverzuim teruggedrongen.

Binnen de Fysiotherapie zijn verschillende disciplines van elkaar te onderscheiden

Naast de algemenere vormen van Fysiotherapie zijn er ook een aantal meer complexe disciplines binnen de Fysiotherapie. Zo zijn er diverse type klachten bij vrouwen die te doen hebben met de bekkenbodem en de romp van het lichaam, hiervoor kan er worden doorverwezen naar een bekkenbodemspecialist die ook onder de noemer Fysiotherapie valt. Fysiotherapie centra zijn te vinden over het hele land, van fysiotherapie Helmond, tot fysiotherapie Doetinchem

Voor senioren zijn er vaak verschillende klachten die te maken hebben met ouderdom of na aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval als een TIA, waarbij een Fysio helpt met herstel en revalidatie. Een fysiotherapeut die gericht is op het werken met ouderen valt ook onder een specialisme genaamd geriatriefysiotherapie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *